Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

May 15, 2017

Välkommen till den nya podcasten säljdriv, för alla er som säljer något till något. Här har vi samlat några av Sveriges bästa föreläsare inom sälj, som ger er sina bästa säljtips på fem minuter. Varje måndag och fredag kommer vi att publicera nya avsnitt. Ibland även på onsdagar. Vi som gör detta är Magnus H Johansson och Tomas Tränkner. Vi gör även podcasten Entreprenörsdriv. Mycket nöje och hoppas att ditt lyssnande gör att du säljer mer till fler.