Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

Dec 22, 2017

Pontus Ströbaek ger ett säljtips


Dec 18, 2017

Säljkultur - PG Wettsjö


Dec 15, 2017

Hur man blir en bättre säljare - PG Wettsjö


Dec 11, 2017

Förberedelser - Magnus H Johansson


Dec 8, 2017

Säljsamtalet - Magnus H Johansson