Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

May 29, 2017

Här kommer ett säljtips från Kjell-Åke Fyrgård - Jobba med mål i säljarbetet


May 26, 2017

Kjell-Åke Fyrgård ger ett säljtips - Ta hand om dina surdegar.


May 22, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips - Vad du kommunicerar om din produkt.


May 19, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips.


May 15, 2017

Bengt Gejrot ger ett säljtips.