Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

Oct 30, 2017

Key Account Manager - Björn Strid


Oct 27, 2017

Var glad - PG Wettsjö


Oct 23, 2017

Optimistiska säljare - PG Wettsjö


Oct 20, 2017

Mötesbokning eller sociala medier - Magnus H Johansson


Oct 16, 2017

Musik som motivation - Magnus H Johansson