Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

Jan 29, 2018

Sista intrycket - med Magnus H Johansson


Jan 22, 2018

Förtroende del 3 - med Bengt Gejrot


75 Förtroende del 3 - med Bengt Gejrot

Jan 22, 2018

Förtroende del 3 - med Bengt Gejrot


Jan 15, 2018

Mer om förtroende inom försäljning - Bengt Gejrot


Jan 8, 2018

Vi träffar Bengt Gejrot, som pratar om förtroende inom försäljning.

Bengt har just kommit ut med sin nya bok "Nya affärer - värdebaserad försäljning 4.0". läs mer här.