Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

Jun 30, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips - Att prata om rätt USP.


Jun 26, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips - Vad du kommunicerar kring din produkt


Jun 23, 2017

Bengt Gejrot ger säljtips - SPIN 2


Jun 19, 2017

Bengt Gejrot ger ett säljtips - SPIN 1 & gräsklipparen.


Jun 16, 2017

Bengt Gejrot ger ett säljtips - AIDA 1925 Attention.