Preview Mode Links will not work in preview mode

Det här är podden för dig som vill sälja mer till fler utan att jobba mer. Jag delar med mig av mina bästa tips för att lyckas med dina säljinsatser. Jag brinner för att inspirera och utveckla individer så att de maximerar sina resultat. Min filosofi är att alla som vill kan utvecklas till bra säljare. Med en bakgrund som tekniker har jag själv gått från säljskygg till säljtrygg och skapat toppresultat inom vitt skilda branscher. Jag tänker lite annorlunda när det gäller utveckling av säljare, säljorganisationer och småföretag. En insats skall leda till resultat. Resultat skapas sällan på en standard 2-dagars säljutbildning. Därför är mina utvecklingsinsatser skräddarsydda och löper över längre tid. 

Nov 20, 2017

Varför skall kunden träffa dig ? Magnus H Johansson


Nov 17, 2017

Säljförberedelser - Magnus H Johansson


43 Fokusera på det DU vill - Magnus H Johansson

Sep 1, 2017

Fokusera på det DU vill - Magnus H Johansson


Jul 31, 2017

Här kommer ett säljtips från Magnus H Johansson - tro på säljarnas förmåga att nå målet.


Jul 28, 2017

Här kommer ett säljtips från Magnus H Johansson - nummerspelet i försäljning.